O nama

Uncategorized

GDPro Data Protection pruža usluge usaglašavanja sa propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti, definisanja adekvatnog modela informacione bezbednosti, procene rizika povrede bezbednosti i kontinuiranog praćenja usaglašenosti. S obzirom da zaštita prava na privatnost podrazumeva neraskidivu vezu između pravne nauke i informacionih tehnologija, naš tim čine pravnici i inženjeri informacionih tehnologija sa dugogodišnjim iskustvom u radu