POKRENI

 

 

Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) je revolucionarni propis u digitalnoj eri koji je usvojio Evropski parlament i Savet Evropske unije u cilju zaštite fizičkih lica u odnosu na obradu njihovih ličnih podataka. Ovim propisom se štite ljudska prava odnosno pravo na zaštitu podataka o ličnosti.

Kompanije koje iskazuju poštovanje prema privatnosti svojih klijenata steći će zavidnu prednost na tržištu i pokazati da idu u korak sa vremenom i postojećim propisima u celoj Evropi.

Od ključne je važnosti da budete svesni da GDPR zamenjuje sve postojeće akte o zaštiti podataka i da povećava obaveze preduzeća u vezi sa zaštitom podataka i njihovu odgovornost. Takođe, ovaj zakon se primenjuje u čitavom spektru obrade podataka – od prikupljanja ličnih podataka, preko korišćenja istih do njihovog brisanja. Vaša organizacija će morati da propiše politike i procedure o postupanju sa ličnim podacima kako bi osigurala dokazivanje usklađenosti sa GDPR-om. Nova pravila važe za sva pravna lica, bilo koje veličine, koja obrađuju lične podatke.

Pravna priroda zaštite podataka se brzo razvija i predstavlja izazove za preduzeća, organizacije i državne organe. Ako radite sa klijentima, nudite usluge preko interneta, u sektoru finansijskih usluga ili ste u posedu posebno osetljivih ličnih podataka, vaše poslovanje može biti posebno ugroženo.

Usaglašavanje obezbeđuje:

  • konkurentnost na tržištu
  • poboljšanje poslovne reputacije
  • lojalnost prema klijentima
  • tačne i precizne podatke o klijentima
  • unapređenu proceduru upravljanja podacima

Takođe, smanjuje se:

  • trošak obrade podataka
  • mogućnost pokretanja upravnih postupaka i postupaka za naknadu štete