Obuka zaposlenih

Pravo na privatnost odnosno zaštita podataka o ličnosti predstavlja
ljudsko pravo zagarantovano Ustavom i međunarodnim dokumentima o ljudskim
pravima. Svest o obaveznosti poštovanja ovog prava treba da poseduju i vaši
zaposleni.